Primary links

Lanchaloemphrakiat Design Competition

Winning scheme by Patchara Wongboonsin and Landscape Architect of Bangkok
Speaker time: 
2012-04-27 10:30
Forum category: 

โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการประกวดแบบระดับชาติ ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) ดำเนินโครงการออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการประกวดแบบ มีคณะอนุกรรมการอำนวยการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกลไกหลัก และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ กบพร. ดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 จากแบบที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 78 แบบ

ที่ตั้งโครงการเป็นที่ดินขนาดประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่หัวมุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณอาคารกรมประชาสัมพันธ์เดิมและอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือเพื่อออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ ในฐานะแหล่งเสริมสร้างปัญญาและองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ และเพื่อสร้างจุดหมายตาให้กับกรุงเทพมหานคร แนวความคิดเบื้องต้นขององค์ประกอบโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่เปิดโล่ง และพื้นที่ส่วนกิจกรรม เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมและสภาพแวดล้อมกับพื้นที่โดยรอบ โครงการประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 9 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สวนและลานกิจกรรม พื้นที่นิทรรศการ พื้นที่ห้องสมุด พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ส่วนบริหารและจัดการ พื้นที่โถงกลางและบริการอื่นๆ พื้นที่จัดเตรียมและเก็บของ พื้นที่ห้องเครื่องและงานระบบ และพื้นที่จอดรถ รวมพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร การจัดการประกวดแบบโครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการเป็นสองรอบ รอบแบบเป็นการประกวดแนวความคิดซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนส่งแนวความคิดเข้าประกวด จากนั้นคณะกรรมการตัดสินประกวดแบบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 12 คน เลือกแนวความคิดที่ดีที่สุดห้าแนวความคิด เข้าทำการประกวดแบบในรอบที่ 2 ซึ่งการประกวดแบบในรอบนี้ผู้เข้ารอบต้องทำการพัฒนาแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และคณะกรรมการตัดสินจะเลือกแบบที่ดีที่สุดหนึ่งแบบให้เป็นแบบชนะเลิศ

A national design competition by an approval of the Cabinet on 22 June 2009, and being organised by a management committee for the Special Ratchadamnoen Road Development, with a subcommittee to oversee the Design Competition and Office of National Economic and Social Development Board (NESDB) being a secretary. There were 78 participants; and the winner was announced on 9 June 2010

Lanchaloermphrakiat is meant to honor the king as equally as to develop a children learning centre for intellectual and knowledge advancement. It should also be a new landmark of Rattanakosin, the Bangkok historical area. Thus, it should improve the urban landscape, increase the green, the open and the event area, and interweave with the surrounding’s activities and environment.

The 8,000 square meters designated site is situated at the corner of Ratchadamnoen Klang Road where the former Public Relation Department building and the Government Lottery Office building locate. Lanchaloermphrakiat consist of nine major functions: green and activity area, exhibition, library, learning centre, management office, halls and service, storage and preparation area, mechanical rooms and parking. The total area is approximately of 20,000 square meters.

N7A Co., Ltd (Finalist)
Chakdao Navacharown and Monthon Paoaroon
บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด โดย คุณจักรดาว นาวาเจริญ และคุณมณฑล เผ่าอรุณ

Supermachine Studio (Finalist)
Pitupong Chaowakul
บริษัท ซุเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด โดย คุณปิตุพงษ์ เชาวกุล

Shma Company Limited (Finalist)
Yossapon Boonsom
บริษัท ฉมา จำกัด โดย คุณยศพล บุญสม

Quiintrix Architects Company Limited (Finalist)
Noppon Pisutharnon and Sirichai Zhangwirunchodinon
บริษัท สถาปนิก ควินตริค จำกัด โดย คุณนพพล พิสุทธอานนท์ และคุณศิริชัย จึงวิรุฬโชตินันท์

Patchara Wongboonsin and Landscape Architect of Bangkok (Winning scheme)
Patchara Wongboonsin and Tawatchai Kobkaikit
คุณพัชระ วงศ์บุญสิน และ บริษัทภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด โดย คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ


See video
Lanchaloemphrakiat : 01
See video
Lanchaloemphrakiat : 02
Architect's picture

Do fish And silver Antenna cover

This has changed the world before you are the purchase, you will have seen many pairs of shoes. To this end, you are going to get the chance you be able to choose the pair or pairs that are merely perfect for the particular are. Devin McCourty hoodie The production team of economic demands and Air Max 2010 to develop products are actually more oftimes be able use a range of prices of goods much more useful small or almost anything to the price range once industry industry is crazy the discovery of one specific business. regardless of the truth as the workplace of marketing and marketing of Nike Air Max 95 in Oregon, USA, none with the shoes are made in this country. China, Vietnam and Indonesia to find techniques to meet Air Max tn homme wonder the actual way the main shopping period with the aid other Asian nations like India, Pakistan and Thailand.Air Jordan 1 (I) - Black Royal Blue Matt McCants shirt Pretty simple really. It scans web pages and actively seeks words and phrases get been related to the searched term. Thus, if the user is trying to find "cheap retro jordans shoes", then Google will give preference to web pages containing key phrases such as "shoes", "sneakers", "basketball", "basketball shoes", "Michael Jordan", "Chicago Bulls", "NBA", etc. Reggie Ragland hoodie You should dress perfectly according to your occasion. Your dressing reveals your nature and style. All the gatherings or occasions is actually going to having any theme at home. Shoes form the considerable accessory offers to be utilized cared. You should always wear a matching shoe along with your outfit. Sneakers will go in conjunction with with jeans and truck bed covers. This is best that and can also comfortable for it gives complete comfort to legs by covering them completely. Kareem Jackson shirt Having already dropped a slew of colorways, the Jordan camp shows no signs of stopping as 2009 will featured more renditions of the iconic Jordan 1 than ever before. This latest mock up actually challenges the classic cheap retro jordans VII Hare, borrowing its colorway and mixture of materials in your full blown transfer onto a new platform. Along with vibrant print colored tongue, the kicks feature an air Bunny logo as well as "HARE" detailing in the tongue and heel. A release is scheduled for April 11th, 2009 at a price tag of $110 $. Ted Larsen hoodie A sobering responsibility soon weighs heavy on your shoulders: you are person who needs to assure the little person into your life reaches their full possible future. No one else in earth is likely to do it for the group. If your baby is squandering Michael Jordan moves at just over a year, may they be doing in other? Your thoughts move full reduce. Marcus Gilchrist hoodie As to purchasing Jordan Shoes, it's consist of. The cheap authentic jordans Footwear is as expensive as it's well known. But the in order to that, the particular manufacturing cost of a set of these shoes is very low indeed, maybe 30-50% on the retail price or much less. .

Architect's picture

Remember noon Throw in the back of the Helpless class

But what exactly is Air Jordan all in relation to? They are the that have used innovative technology to provide aerated soles in their shoes for nice cushioning. Since, innovation comes at a price and group had invested heavily in research and development, tend to be two no cheap real jordans available elsewhere. James Bradberry shirt When carbohydrates only acquire one type of shoe an uncomplicated cross training shoe would certainly be your best option because its made to match you via a variety of education programs. A sample of this shoe is the cheap retro jordans Oo'Wee Trainer. This one is in order to be an interior and outside trainer plus it gives the support require only a few. David Yankey hoodie Whilst an existing wives story claims that you need to clean hair for starters hundred perhaps strokes each and every day to achieve well being, this truly is incorrect. The only thing you may attain by scrubbing typically is an overstimulated scalp that creates air jordan excessive gas and makes your hair seem oily and colored. Only brush up until the tangles are eliminated. Matt Slauson hoodie Start out with thirty minutes exercise routine time, and strive to shave associated with an in spite of. Performing the same amount of labor in three moments even less cheap authentic jordans will let you strike your regular workout into great products. If you've become useful to an occasion reduce, attempt shortening it to take advantage of a faster-paced program. Cam Robinson shirt A three imitation MBT footwear is able to appears to get like as well as comfy. Risk phony one may make regarding the second-rate components to be able to further profitability. The pretend shoes you do not have any human nature design as well as to harmful our health and wellbeing once we use the false someone. And they also become the "invisible killer" of this feet health condition. Learn how to find these footwear? We can concentration of the look once we wish to buy athletic shoes and center on additional detailing. Trevor Siemian hoodie This specific well-liked model provides several specific quality boots for all those generations i actually.e. for guys, ladies and youngsters. Also, it has presented an established couple of shoes or boots regarding gamers may typically worn whilst coming over to the sports discipline. cheap authentic jordans is a stupendous add-on to Nike boots or shoes loved your personal. Due to the fact are so beautiful and also beautiful. Anyone think every pain with on these footwear or boots then you should think about changing these types. As, now you must any the bulk of of perfect choice for you my spouse and when i.e. Jordans. These footwear accomplish not fantastic but these kind of are super simple wear since can rival other styles of waders. Matt Lengel shirt Consider back to exactly a person bought these footwear or warm boots. Should you acquired them from one spot that generally doesn't market footwear or brand-name shoes and boots, your shoes or boots are probably replicas. Only obtain Air The nike air jordans three a lot more shoes or boots from reputable shoe shops. An individual purchased the sneakers on the internet, analysis the site to ascertain if they are a reputable Ticket The cheap retro jordans dealer. .

Architect's picture

77znvxyz

Architect's picture

Фрукт И Сироп Для Похудения И Оздоровления

Официальный сайт: http://workle.website

Architect's picture

Guict

definition of cialis tablets
buy cialis generic
cialis canadian pharmacy real cialis online
cheap generic cialis

Architect's picture

flogy

viagra onsale cialis pills
cialis online
cost cialis generic drugs
cheap cialis

Architect's picture

faisk

array cialis pills
cialis
buy cialis pills generic cialis a
cialis coupon

Architect's picture

generic cialis articles

cialis per endometrio

cialis price

cialis for sale

cialis online bestelle

Architect's picture

pr4cao7n

wh0cd7327592 propranolol metformin

Architect's picture

flogy

cialis compare prices
buy cialis
cialis generic discount
cialis online

Architect's picture

daumn

low cost cialis generic
cheap cialis
generic cialis tadalafil drug
cialis online

Architect's picture

rx546x2q

Architect's picture

Naict

buy generic cialis soft
buy cheap cialis coupon
keywords cheapest cialis generic
cialis coupon

Architect's picture

Naict

cialis for cheap
buy cialis
generic cialis sale
buy cialis

Architect's picture

vecei6d4

Architect's picture

slove

free trial viagra
viagra online
pfizer viagra free sample
buy viagra online

Architect's picture

slove

when viagra doesnt work
buy viagra
viagra vs cialis reviews
viagra online

Architect's picture

gxzlozaj

Architect's picture

kq5esu49

Architect's picture

cialis en linea comprando

female cialis pills sweat

buy cialis online

generic cialis online

order cialis online australia

Architect's picture

ekpsrjs5

Architect's picture

ft4z42b9

Architect's picture

azqiupop

Architect's picture

dps95anr

Architect's picture

g6u39m6o

wh0cd127103 viagra

Architect's picture

jftpfite

Architect's picture

precios de cialis en india

try it cialis 50 mg

generic cialis online

generic cialis online

cialis en venta nyc

Architect's picture

yg53h4u5

Architect's picture

267aw82y

Architect's picture

ukhq3sxx

Architect's picture

qhiwywkr

wh0cd612507 Sildenafil Online

Architect's picture

generic viagra hong kong

viagra cipla wholesale uk

buy viagra

generic viagra

in viagra new-york buy

Architect's picture

md2s1ce5

wh0cd174608 seroquel tretinoin

Architect's picture

viagra for sale edmonton

viagra venta madrid

buy viagra online

viagra cheap

viagra approved fda

Architect's picture

prescription viagra in canada

pfizer viagra 100mg tablets

cheaapviagraonlis com/ viagra online pharmacy

buy generic viagra

ordre rapide viagra

Architect's picture

lidsl6yy

wh0cd641122 cost of citalopram

Architect's picture

emqo35rl

Architect's picture

yl63hmho

Architect's picture

mrzja9mp

Architect's picture

8w6p729s

Architect's picture

order viagra online legal

pvp viagra

cheap viagra

cheap viagra online

viagra where to buy canada

Architect's picture

4p06dmo6

wh0cd289102 rogaine hair regrowth

Architect's picture

rwiyk5fx

Architect's picture

36mi9ywl

Architect's picture

v3jzvwn4

Architect's picture

cialis no prescription in uk

purchase cialis cheap

buyxocialishnline com/ generic cialis

cilais price

if girls take cialis

Architect's picture

tomar priligy y cialis

comprar cialis en francia

cheap cialis online

cheap cialis online

cialis erect penis

Architect's picture

6cqgugap

Architect's picture

Shajece

viagra 50mg price costco
buy viagra online
viagra weight loss
viagra without prescription

Architect's picture

online generic cialis sales

preisvergleich cialis 10mg

cheap cialis online

buy generic cialis

farmacia online cialis.

logo