Primary links

Design Activism

Design Activism
ASA seminar time: 
Sat, 2014-05-03 17:00
ASA seminar speaker: 
ผู้แทนสถาปนิก
คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักแปลและนักเศรษฐศาสตร์
คุณโตมร ศุขปรีชา คอลัมนิสต์ และนักเขียน
ผู้ดำเนินรายการ คุณทรงกลด บางยี่ขัน
ASA seminar room: 
Jupiter 8-9

การเสวนาหัวข้อ Design Activism มีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ “Inspiration” โดยเชิญ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2556 ที่ทำงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมมยาวนาน และคนนอกวงการอย่างคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักแปลและนักเศรษฐศาสตร์ และคุณโตมร สุขปรีชา คอลัมนิสต์ และนักเขียน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า คนนอกวงการสถาปัตกยรรมเห็น หรือคาดหวังบทบาทของสถาปนิกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนอย่างไร

logo