Primary links

ASA TALKATIVE ตอน... "ปรัชญา สุนทรียะ ความลับ วิถีทาง ต้นศิลป์ สตูดิโอ"

ASA TALKATIVE ตอน... "ปรัชญา สุนทรียะ ความลับ วิถีทาง ต้นศิลป์ สตูดิโอ"
ASA seminar time: 
Fri, 2014-05-02 16:00
ASA seminar speaker: 
คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล
ASA seminar room: 
Jupiter 9-10

เมื่อนึกถึงสถาปนิกที่เก่งและมีชื่อเสียง หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ “ต้นศิลป์สตูดิโอ” ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายหลายโครงการ แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นศิลป์สตูดิโอมีพนักงานเพียงคนเดียว คือ คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล (คุณโหน่ง) และผลงานที่ได้รับรางวัลเหล่านั้นเป็นผลมาจากชิ้นงานที่ทำออกมาแฝงด้วยปรัชญา และสถาปัตยกรรมไทยที่น่าประทับใจ

คุณโหน่งจะมาเล่าถึง วิถีทางที่ทำให้เป็น “ต้นศิลป์สตูดิโอ” อย่างเช่นทุกวันนี้
-­ “เมื่อต้องใช้แรงเยอะในการทำงาน ผมไม่ได้พยายามฝืนออกแรง แต่ผมมักจะวางตัวเองไว้ตรงที่มีแรงอยู่”
-­ “ทำไมเรามักตกกับดักในหลุมดำของคำว่า TOR”
-­ “งานออกแบบที่ดี ไม่ได้หมายความว่าต้องออกแบบเก่งอย่างเดียว บางครั้งมันมีความลับเรื่องวิธีการ Deal”
-­ “ผมก็เคยเจอปัญหาการทำงานหลายๆ แบบ เหมือนที่สถาปนิกทั่วไปเจอ แต่ผมก็มีวิธีการไขปัญหา ด้วยเคล็ดลับของผม”

logo