Primary links

ASA Internation Conservation Forum l Think With Heart : When Hands Can Talk l คิดด้วยใจ : เรื่องเล่าจากคนใช้มือ

ASA Internation Conservation Forum l Think With Heart : When Hands Can Talk l คิดด้วยใจ : เรื่องเล่าจากคนใช้มือ
ASA seminar time: 
Fri, 2011-02-11 10:00
ASA seminar speaker: 
Syed Zainol Abidin Idid (Malaysia)
Anna Kwong (Hong Kong)
Laretna Adishakti (Indonesia)
Tianxin Zhang (China)
Debashish Nayak (India)
Naoto Nakajima (Japan)
Nuno Soares (Macau)
Lee Soo Khoon (Singapore)
Niramon Kulsrisombat & Komgrij Thanapet (Thailand)
ASA seminar room: 
Jupiter 4-7

เวทีแลกเปลี่ยนนานาชาติว่าด้วย “การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในฐานะมรดกวัฒนธรรมของชุมชน” ผ่านประสบการณ์และผลงานด้วย “ใจ+มือ” ของนักอนุรักษ์รุ่นกลาง-รุ่นใหม่จาก 9 ประเทศในเอเชียที่เชื่อในการทำงานจาก “ล่างขึ้นบน” พบกับ Syed Zainol Abidin Idid การอนุรักษ์เมืองเก่ามะละกา (Melaka) ร่วมกับชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่นสู่เมืองมรดกโลก / Anna Kwong การอนุรักษ์โบสถ์เซนต์ชาเปล (St.Chapel Church) และเกาะยิมทินไฉ่ (Yim Tin Tsai island) ได้รับรางวัล UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards 2005 / Laretna Adishakti การอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมในเมืองยอร์กจากาต้า (Yok Jakarta)/ Tianxin Zhang การฟื้นฟูย่านหูท่ง (Hutong) ของมหานครปักกิ่งในบริบทสังคมนิยม / Debashish Nayak การอนุรักษ์เมืองในกำแพงอาเมอาบัด (Ahmedabad walled-city) ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรอิสระ สู่เมืองมรดกโลก / Naoto Nakajima / การฟื้นฟูเมืองโทโม (Tomo) ชุมชนประมงเก่าแก่ของเมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) ฉากหลังภาพยนต์อะนิเมเรื่องดัง Gake no Ue no Ponyo แห่งสตูอิโอจิบลี (Studio Ghibli)/ Nuno Soares การอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ในมาเก๊า (Macau)/ Lee Soo Khoon การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในสิงคโปร์/ Niramon Kulsrisombat & Komgrij Thanapet บ.ว.ร. (บ้าน + บริษัท + วัด + โรงเรียน + ราชการ) และการฟื้นฟูย่านกะดีจีน
พร้อมรับชมนิทรรศการ ASIAN HERITAGE CONSERVATION ภายในงาน

ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2554 10:00-16:30 น.
ห้อง Jupiter 4-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี
09:30-10:00 ลงทะเบียน
10:00-10:30 ปาฐกถาโดย Yongthanit Pimonsathien นายกสมาคมอิโคโมสไทย
10:30-11:00 Syed Zainol Abidin Idid
11:00-11:30 Anna Kwong
11:30-12:00 Laretna Adishakti
12:00-12:30 Tianxin Zhang
12:30-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30-14:00 Debashish Nayak
14:00-14:30 Naoto Nakajima
14:30-15:00 Nuno Soares
15:00-15:30 Lee Soo Khoon
15:30-16:00 Niramon Kulsrisombat & Komgrij Thanapet
1600-1630 อภิปรายโต๊ะกลม
ดำเนินรายการโดย Pongkwan Lassus กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ASA Internation Conservation Forum l Think With Heart : When Hands Can Talk l คิดด้วยใจ : เรื่องเล่าจากคนใช้มือ Komgrij Thanapet (Bangkok) Syed Zainol Abidin Idid (Malaysia)ASA Internation Conservation Forum l Think With Heart : When Hands Can Talk l คิดด้วยใจ : เรื่องเล่าจากคนใช้มือ Debashish Nayak (India)Laretna Adishakti (Indonesia)Tianxin Zhang (China)Nuno Soares (Macau)ASA Internation Conservation Forum l Think With Heart : When Hands Can Talk l คิดด้วยใจ : เรื่องเล่าจากคนใช้มือ
Architect's picture

ถ้าไปหน้างานแล้วลงทะเบียนไม่ไ

ถ้าไปหน้างานแล้วลงทะเบียนไม่ได้ละ เสียเวลาไป อีกทั้งจำกัดจำนวนอีก ถ้าไม่นับว่าต้องเก็บ พวต.นะ คงไม่ไปหรอก....วุ่นวาย

Architect's picture

(untitled)

ใจเย็นๆนะคะ ลองมาดูก่อน เท่าที่มาดู ก็ยังมีที่นั่งเหลือเยอะมาก
อย่างน้อย แค่ลงทะเบียนเข้างานสถาปนิก ก็ได้ 3 แต้มแล้ว

Architect's picture

หาข้อมูลเข้าถึงได้ยากมาก แย่

หาข้อมูลเข้าถึงได้ยากมาก แย่

Architect's picture

หาที่ลงทะเบียนไม่เจอ

หาที่ลงทะเบียนไม่เจอ โทรไปสมาคมก็ไม่มี "คน"รับสาย น่าโมโหมากค่ะ โทรเข้าไปนับได้เป็นสิบครั้ง รอสายครั้งละไม่ต่ำกว่าสิบนาที เสียเวลาเป็นชั่วโมงแล้วค่ะ ตกลงวันนี้ลงทะเบียน online ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ?

Architect's picture

คงต้องลองมาดูหน้างานเอานะคะ

คงต้องลองมาดูหน้างานเอานะคะ มีลงทะเบียนหน้างานได้

logo