Primary links

ปัญหาถามบ่อย กฎหมายอาคาร พร้อมเปิดตัว คู่มือกฎหมายใช้บ่อย

ปัญหาถามบ่อย กฎหมายอาคาร พร้อมเปิดตัว คู่มือกฎหมายใช้บ่อย
ASA seminar time: 
Wed, 2013-05-01 14:00
ASA seminar speaker: 
คมกฤช ชูเกียรติมั่น
สุพินท์ เรียนศรีวิไล
ASA seminar room: 
Jupiter 13

"เป็นการนำประเด็นคำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ การพิจารณา-การตีความเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ที่สมาชิกสมาคมฯ ได้สอบถามเข้ามายังศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในหลายปีที่ผ่านมา มาเล่าให้ฟัง พร้อมทั้งเปิดตัว “คู่มือกฎหมายใช้บ่อย” ซึ่งสถาบันสถาปนิกสยาม กำลังจัดทำขึ้นเพื่อให้สถาปนิกได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารฉบับสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการออกแบบในเกือบทุกโครงการ"

logo