Primary links

บ้านพอดี พอดี

บ้านพอดี พอดี
ASA seminar time: 
Sun, 2014-05-04 16:00
ASA seminar speaker: 
คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์
ผู้แทนจากบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง
ผู้สร้างบ้านพอดี พอดี
ผู้ดำเนินรายการ คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์
ASA seminar room: 
Jupiter 8

บ้านพอดี พอดี เป็นแบบบ้านสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตลาด ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการคำนวณการออกแบบให้มีการเสียเศษน้อยที่สุด และมีพื้นที่การใช้งานที่พอดี เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่ทำให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองได้โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียงไม่กี่วัน และใช้เงินเพียงไม่กี่แสน

การเสวนานี้เป็นการร่วมหาแนวทางในอนาคตถึงการออกแบบและผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีราคาย่อมเยาว์ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีบ้านพอดี ในงบประมาณที่พอดี

logo