Primary links

ความคิดสร้างสรรค์กับการรับมือภัยพิบัติ

ความคิดสร้างสรรค์กับการรับมือภัยพิบัติ
ASA seminar time: 
Sat, 2012-04-28 17:30
ASA seminar speaker: 
กิตติพงษ์ สุขพงษ์ไทย
สุรเชษฐ์ เกลอสูงเนิน
พิทยากร ลีลาภัทร์
วิภาวี คุณาวิชยานนท์
นพปฎล เทือกสุบรรณ
ปรียศรี พรหมจินดา
ASA seminar room: 
Jupiter 10

ในขณะที่ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน….
ไม่มีใครยืนยันได้ว่าในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า “แผ่นดินไหว” จะเกิดขึ้นหรือไม่
แล้วพายุรุนแรงอีกหละ จะเกิดขึ้น ณ ที่ใด วันไหน เวลาเท่าไหร่
หรือแม้กระทั่ง “ระเบิด!!!!”
“ความแน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนที่สุด”
Design for Disasters เชื่อว่าทุกคนมีพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆอยู่ในตัว
ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นกระเป๋ารถเมล์ คนเช็ดตึก แม่ค้าขายกล้วยปิ้ง หรือแม้กระทั่ง “สถาปนิก”
เมื่อเรามองความไม่แน่นอนของสิ่งรอบๆตัวด้วยมุมมองใหม่ๆอย่างไร้อคติ
บางที สิ่งดีงามก็อาจเกิดขึ้น….

logo