Primary links

ASA Forum 2014

หากพลิกผ่านภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในแต่ละวัน สิ่งที่ได้เห็นคงหนีไม่พ้นความสูญเสียพ่ายแพ้ของมนุษย์ต่อภัยธรรมชาติอัน รุนแรงมหาศาลที่ดูเหมือนจะบ่อยครั้งขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา สภาวะคุกรุ่นทางการเมืองที่ลุกลามไปสู่ความรุนแรงบาดเจ็บล้มตายในหลายมุมโลก สภาพแวดล้อมของเมืองและชนบทที่ดูเหมือนจะกลับตาลปัตร เราได้เห็นเมืองที่ผู้คนบางตาลงและเสื่อมโทรมจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง หรือชนบนที่ถูกสิ่งก่อสร้างปกคลุมจนกลายเป็นเมืองในช่วงเวลาสั้นๆ ภาพของผู้คนแออัดกลางเมืองใหญ่ที่ก้มหน้าเข้าหาโลกบนฝ่ามือเล็กๆ ที่เชื่อมต่อกับคนที่ไกลกันเป็นหมื่นไมล์ ราวกับไม่รับรู้โลกรอบข้าง ในโลกที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันรวดเร็วเช่นนี้ การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมยังดำเนินต่อไปบนพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ หน้าที่ของสถาปัตยกรรมในการเป็นสถานที่รองรับความเป็นอยู่ ความฝัน ความเชื่อ ความศรัทธา ความกลัว และความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ในแต่ละถิ่นที่ยังไม่เคยเปลี่ยน แปลง ASA Forum ในปีนี้ยังคงหน้าที่ของการเป็นพื้นที่สำหรับนำแสนอและแลกเปลี่ยนความเป็นไป ของสถาปัตยกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีต่างๆ จากมุมโลกที่แตกต่างกัน ด้วยความเชื่อที่ว่าความแตกต่างหลากหลายจะเป็นแรงขับที่ทำให้เกิดการสร้าง สถาปัตยกรรมที่ชัดเจนเข้มแข็งและเหมาะเจาะกับกาละเทศะเฉพาะ ไล่ตามต่อพลวัตของโลกที่ซับซ้อนสับสนได้อย่างทันท่วงที

As we flip through newspapers these days, what we repeatedly see in there is human’s loss or surrenders to natural disasters that happen more frequently in the past few years. Political unrest has led to violence in several countries. Urban and rural environments are likely to switch places. While cities are falling down and gradually abandoned, we witness a large number of new structures springing up in suburban and rural areas within a short period. At the same time, virtual environment invented in modern gadgets connects people in distance together but somehow separate people in context. Nevertheless, architectural creation goes on in this fast-spinning society as a basis in human lives. It never stops the mission to provide space that serves everyday life, dream, belief, faith, fear and endless needs of human beings regardless of what conditions they have. ASA Forum this year also maintains its role as a platform for delivering and exchanging interesting ideas and issues on what is going on with architecture. The presentations reflect diverse design directions from several parts of the planet. We hope that such differences would become creative drives for all of us to generate lucid architecture in consistent with specific place and time, and capable to run along with the dynamicity of our intricate world.

Session Speaker Session datesort icon Time Registered number
1 Toyo Ito & Associates, Architects : Toyo Ito Sat, 2014-05-03 10:00 1131
2 Studio Pei-Zhu : Pei Zhu Sat, 2014-05-03 13:00 1003
3 SO-IL : Florian Idenburg And Jing Liu Sat, 2014-05-03 15:00 929
4 DBALP : Duangrit Bunnag Sun, 2014-05-04 10:00 872
5 Bevk Perović arhitekti : Vasa Perović Sun, 2014-05-04 13:00 859
6 TYIN : Andreas G. Gjertsen Sun, 2014-05-04 15:00 883
Sat, 2014-05-03 10:00
16,175
Sat, 2014-05-03 13:00
3,812
Sat, 2014-05-03 15:00
5,175
Sun, 2014-05-04 10:00
8,919
Sun, 2014-05-04 13:00
50,519
Sun, 2014-05-04 15:00
3,491

logo